บริษัทของเราได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996เป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว การให้บริการของเราแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลานานในกระบวนการธุรกิจ ของเราก็เป็นไปได้ด้วยดี ส่วนค่าใช้จ่ายนการดำเนินการทางธุรกิจของเรา เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ การพิชิตทางเข้าที่แคบสถานที่หรือ ระยะเวลาที่ผ่านมากระบวนการหรือสถานที่ทำงานทางเข้าที่แคบในการ ขยายทรัพยากรของเราให้เป็นประโยชน์และดังนั้นจะทำให้เพิ่ม ผลประโยชน์ของเราและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอีกด้วย

 

Contact :

 

ABAS Partner in Thailand

Wisdom Information Systems co.,Ltd.
www.wisdom-thailand.com
Tel : 02-9340451/52/53
sales@wisdom-thailand.com

Language:
 
Main Menu
 
OUTSOURCING SERVICES
 
CONTACTS
 

We have served :

Few of Our Valued Clients


 
หน้าหลัก
 
 
หน้าหลัก
พวกเราได้จัดหาการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีคุณภาพ และการบริการ ที่มีราคาค่อนข้างต่ำ ผู้ให้คำปรึกษาของเรา และผู้พัฒนาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ที่มาจากต่างประเทศ และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Interpersonal เป็นอย่างดี การเผยที่จะข้าม-สิ่งแวดล้อม การทำงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรม
 
การบริการ
 
การแก้ปัญหาธุรกิจทางด้าน อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โปรแกรมเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล (Warehousing, Performance Tuning, Recovery)
การสร้างโปรแกรมพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารเทศ ขึ้นมาใหม่
โปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (เป็นวิธีคิดพื้นฐาน)
การจัดการเป็นที่ปรึกษา (IT RoadMap, IT Audit, IT Policies)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคนิคการเขียนเอกสาร
 
 
 
Thank you for Visiting Windom-Thailand.com If you need more details about our Services and Product, please contact us at sales@Wisdom-Thailand.com